VEN A LEER JCLIC

Ven a leer 1: p, s, l, m

Ven a leer 2: t, n, d, ll
Ven a leer 3: h, b, v, ñ
Ven a leer 4: ca-co-cu, que-qui, ga-go-gu, j
Ven a leer 5: ch, f, r, rr
Ven a leer 6: ce-ci, za-zo-zu, y, x